YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Amaç-Kapsam

1. Ahilik Yarışması, kökü çok eskilere dayanan Ahi Felsefesi’ni, Ahilik Öğretileri’ni topluma, özellikle de genç nesillere tanıtmak, Ahi değerlerini vatandaşlara benimsetmek, bu yönde haberlerin yapılmasını sağlamak ve özendirmek, toplumda Ahilik konusuna olan duyarlılığı geliştirmek, Ahilik Felsefesi-Esnaf Sanatkarlar içerikli görsel bir arşiv oluşturmak ve mesleki başarıyı ödüllendirmek amacıyla Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından düzenlenmiştir.

2. Ahilik Yarışması iki ana dalda düzenlenir:
a- Haber
b- Fotoğraf

3. Ahilik Yarışması’nın haber kategorisine,  İzmir’de faaliyet gösteren gazetelerin, dergilerin, internet haber sitelerinin televizyonların çalışanları katılabilir. Özendirip ödüllendirmek adına, sarı basın kartı olmayan gazeteciler de yarışmaya katılabileceklerdir.

4. Ahilik Yarışması’nın fotoğraf kategorisine fotoğraf sanatı ile ilgilenen tüm vatandaşlar katılabileceklerdir.

Katılım Koşulları

1-Yarışmaya 01.09.2022 tarihine kadar,  İzmir ili çapında faaliyet gösteren gazete-dergi-haber sitesi- televizyonlarda  yayınlanan Ahi-Esnaf konulu haberler katılabilecektir. Haberlerin önceden herhangi bir yarışmaya girip derece-ödül almamış olması gerekmektedir. Haber kategorisine röportaj eserleri de dahil edilecektir.

Fotoğraf kategorisinde katılacak eserler için ise herhangi bir yayın ve tarih şartı bulunmamaktadır. Yarışma,  renkli veya siyah beyaz fotoğraflara açıktır. Fotoğrafların üzerinde yazı, tarih, saat veya isim gibi dijital eklemeler bulunmamalı ve fotomontaj yapılmamış olmalıdır.

2- Başka kuruluşların düzenlediği yarışmalarda ödül almış eserler, Ahilik Yarışması’na katılamaz. Bu durum jüri kararının açıklanmasından sonra anlaşılırsa, jürinin aldığı karar iptal edilir ve ödül geri alınır.

3- Yarışmaya eserleriyle katılanlar;

 a-Haber kategorisinde; yarışmacılar eserlerinin yayınlandığı yayınların sayfalarından PDF veya yüksek çözünürlüklü JPG görüntülerini, televizyon haberi ile katılanlar ise yayınlanan eserlerin orijinal metinlerini ve görüntülerini,

b- Fotoğraf kategorisinde; yarışmacılar eserlerinin yüksek çözünürlüklü JPG görüntülerini

katıldıkları kategorilere ait başvuru formları ile birlikte, basin@iesob.org.tr adresine, 02.09.2022 Cuma akşamı mesai bitimine kadar mail atmaları gerekmektedir.

c- Haber kategorisindeki eser, imzasız veya rumuzlu yayınlanmışsa, eserlerin yarışmacıya ait olduğunu onaylayan ve eserlerin yayınlandığı gazete veya derginin sorumlusundan alınacak bir belge de başvuruya eklenmelidir.

-Yarışmacılar, şartlara haiz oldukları takdirde, her iki kategoriye de katılabilirler. Her yarışmacı her kategoriye en fazla 3’er eserle katılabilir.

JÜRİ

Yarışma jürisi, İESOB yönetim kurulundan bir, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı veya görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi ve bir kıdemli üye, Ekonomi Muhabirleri Derneği’nden bir, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden bir, İzmir Fotoğrafçılar Odası’ndan bir ve Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi Yürütme Kurulu’ndan 1 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşacaktır. Yarışmaya eserleri ile katılanlar, kurumları tarafından görevlendirilse bile jüride görev yapamayacaklardır. Jüri 07.09.2022 Çarşamba günü toplanır, bir jüri başkanı ve bir başkan yardımcısı seçer,  kendilerine aktarılan eserleri inceler ve değerlendirir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eserler 40 puandan aşağı, 100 puandan yukarı olmamak kaydı ile üyeler tarafından değerlendirilir, her jüri üyesi eser formlarına ad ve soyadlarını, ardından eser puanlarını yazarak jüri başkanına teslim eder.

Jüri başkanı ve başkan yardımcısı, şeffaf şekilde puanları toplar ve eserlerin dereceleri belirlenir. Eserlerin derecelerinin sıralanması rahat okunabilir bir tutanak haline getirilir ve her üyenin imzasını attığı bu belge İESOB Yönetim Kurulu üyesi olan jüri üyesine teslim edilir. Değerlendirmede eşit puan almış eserler olursa, bunların değerlendirmesi kendi aralarında yeniden puanlama yapılarak sonuçlandırılır.

ÖDÜLLER

Yarışmada her dalda birinci, ikinci ve üçüncü eser olmak üzere 3 ödül verilir. Birincilik ödülü 5.000  (Beş bin) Türk Lirası, İkincilik ödülü 3.000 (Üç bin) Türk Lirası, üçüncülük ödülü 2.000 (İki bin) Türk Lirasıdır. Jüri değer gördüğü bazı eserlere mansiyon ve jüri özel ödülü verebilir. Mansiyon ve jüri özel ödülü 1.000’er (Bin) Türk Lirasıdır.


MÜRACAAT FORMLARI

HABER KATEGORİSİ

FOTOĞRAF KATEGORİSİ